İNSAN

‘’İnsanlık çok ilerledi artık görünmüyor.’’
Robin sharma